9. Ulusal Sağlıklı Yaşam E-Kongresi

8-11 Ekim 2020

Genel Bilgiler

9. Ulusal Sağlıklı Yaşam e-Kongresi

KONGRE TARİHİ VE MERKEZİ

https://e-kongre.syk2020.org/

8-11 Ekim 2020 / e-Kongre ( Çevrimiçi)

KONGRE PROGRAMI

8 Ekim 2020 Bilimsel Program

9 Ekim 2020 Bilimsel Program

10 Ekim 2020 Bilimsel Program

11 Ekim 2020 Bilimsel Program / Kapanış / Kurs Programı

BİLDİRİ

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi : 21 Eylül 2020

Önemli Tarihler

Erken Kayıt Ücretlerinden Faydalanmak için Son Tarih: 13 Mart 2020

KONGRE DİLİ

Kongre dili Türkçe’dir.

WEB SAYFASI

Kongremiz ile ilgili tüm bilgileri güncel olarak www.syk2020.org web adresinden takip edebilirsiniz.

BİLDİRİ

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi : 6 Mart 2020